Romlund
 Jagtforening

Medlemskab af Romlund Jagtforening

Ifølge vedtægterne for Romlund Jagtforening er foreningens formål at opsamle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, og foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.

Ønsker du at blive medlem af Romlund Jagtforening, så udfyld nedenstående formular som går direkte til kasseren, eller udfyld formularen direkte på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside her, http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlem-i-dj/bliv-medlem/

Herunder er der oplistet de medlemskategorier som Danmarks Jægerforbund arbejder med, og som naturligvis også er gældende for Romlund Jagtforening. Ved medlemskab af Romlund Jagtforening bliver du samtidig medlem af forbundet.

Du skal være opmærksom på, at kontingentet opkræves af Danmarks Jægerforbund, som efterfølgende afregner med Romlund Jagtforening.

Medlemskategori

Pris kr.

Bladet - JÆGER

Bemærkninger

       

Prøvemedlem

Gratis

Ja

Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk til ordinær medlem. Se evt. www.jaegerforbundet.dk, for detaljerede regler

       

Junior 0 – 15 år

125 kr.

Nej

Er du under 16 år kan du optages til et reduceret kontingent. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år du fylder 16 år.

       

Jagttegnskursist 1. år/2. år

Gratis/

200 kr.

Ja

Er du ved at tage jagttegn, kan du blive gratis medlem i det år du tager jagttegnet, mens år 2 kun koster kr. 200,-.

Efter 2. år overføres du automatisk til enten et ungdomsmedlemsskab eller et ordinært medlemskab, afhængig af din alder.

       

Ungdom 16 – 25 år

450 kr.

Ja

 
       

Ordinært fra 26 år.

901 kr.

Ja

 
       

Senior

431 kr.

Ja

Født i 1948 eller tidligere

       

Husstand

253 kr.

Nej

Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent, men uden ret til levering af medlemsskabet

       

Ekstraordinære

50 kr.

Nej

Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til et reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som de ordinære medlemmer.

       

Tilmelding og betalingsservice, Det første girokort du modtager er gebyrfrit, herefter vil opkrævninger på girokort blive påført kr. 25,- i ekspeditionsgebyr. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder betalingen til betalingsservice i din bank.

 

Er du medlem af en anden forening og ønsker at bliver overført til Romlund Jagtforening, skriver du blot til kasseren på nedenstående formular, så sørger han for det praktiske.  

Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte foreningen.

Kontaktformular

ROMLUND JAGTFORENING, Bollervej 13B, 8800 Viborg
Medlem af Danmarks Jægerforbund
romlundjagtforening@romlundjagtforening.dk

CVR-nr.: 33 21 64 40

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk