Romlund
 Jagtforening

Generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 22. januar 2024, kl. 19.00 i klubhuset på Bollervej.
Tilmelding til spisning kl. 18.00 senest den 16. januar til Jens Dalgaard, på 2682 0356 eller jensdalgaard@webspeed.dk
Traditionen tro kårer de fremmødte medlemmer årets trofæ, både danske og udenlandske, så medbring dine trofæer fra årets jagter.
Dagsorden til generalforsamlingen vil være i henhold til vedtægterne, og kan hentes her.

Vel mødt

Regnskab 2023

Regnskabet bliver gennemgået af revisoren den primo januar 2024, og vil være tilgængelig her, kort efter.
Regnskab 2023

 


 

Generalforsamling 2022 - UDSAT TIL 14. MARTS

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 14. marts 2022, kl. 19.00 i klubhuset på Bollervej.
Tilmelding til spisning kl. 18.00 senest den 7. marts til Jens Dalgaard, på 2682 0356 eller jensdalgaard@webspeed.dk

Traditionen tro kårer de fremmødte medlemmer årets trofæ, både danske og udenlandske, så medbring dine trofæer fra årets jagter.
Dagsorden til generalforsamlingen vil være i henhold til vedtægterne, og kan hentes her.

Vel mødt


 

Generalforsamling 2021

Den 31. december blev det på foreningens hjemmeside og udsendt på mail og SMS oplyst, at årets ordinære generalforsamling, som var planlagt afviklet 18. januar, måtte udsættes grundet covid-19. Vi står nu i en ny situation, hvor vi ikke forventer at kunne afholde den fysisk indenfor den nærmeste fremtid, hvorfor vi foreslår at afvikle det som en skriftlig proces.
Du kan her læse dagsordenen til generalforsamlingen, formandens beretning, årets regnskab, samt forslag om en vedtægtsændring. I forhold til tillidsposterne er alle villige til genvalg.

Grunden til vedtægtsændringen skyldes at Danmarks Jægerforbund er blevet gjort opmærksom på, at det alene er statsautoriseret og registreret revisor der må anvende ordene "revidere" og "påtegne".
Danmarks Jægerforbund har derfor opfordret foreningerne til at ændre deres vedtægter, så disse "forbudte" ord ikke anvendes. En opfordring som Romlund Jagtforening hermed efterkommer.   

Vedtægtsændringen betyder desværre også at der skal afholdes en ekstra generalforsamling 1-2 måneder efter den første, jf. vedtægterne § 9.6, og dette bliver den 19. april 2021. 
 
Som medlem kan du tilkendegive din accept af denne skriftlige løsning, hvor godkendelse af beretning, regnskab og diverse valg accepteres.

Du kan også tilkendegive din modstand. I givet fald må vi, hvis modstanderne er i flertal, indkalde til en forsinket generalforsamling når de aktuelle restriktioner ophæves.

Ønsker du at bakke op om den skitserede model sender du en mail med JA, til formand Jens Dalgaard på jensdalgaard@webspeed.dk,.
Ønsker du ikke at bakke op om modellen, sender du en mail med teksten NEJ til formanden, og så vil der bliver afviklet en fysisk generalforsamling, når det er muligt igen.
Modtager formanden ingen mails, betrages den skitserede model som godkendt.


Bestyrelsen for Romlund Jagtforening

Dagsorden

Formandens Beretning

Regnskab 2020

 


 

Generalforsamling 2021 - UDSAT grundet Covid-19, ny dato vil blive annonceret senere

Mandag den 18. januar 2021, afholder Romlund Jagtforening generalforsamling i klubhuset på Bollervej13B, Romlund. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen kan læses her.

Tilmelding til spisning kl. 18.00, senest den 12. januar.
Årets trofæ kåres af de fremmødte, en række med danske og en fra udlandet, så husk at medbringe dine trofæer.

Info og tilmelding: Jens Dalgaard,  2682 0356 eller jensdalgaard@webspeed.dk


 

Stemningsbilleder fra årets generalforsamling 2018. Menuen stod Per Dalgaard for, tarteletter og suppe, og til kaffen Othellolagkage.
Læs referat fra generalforsamlingen her


 

Generalforsamling 2018

Mandag den 15. januar 2018, afholder Romlund Jagtforening generalforsamling i klubhuset på Bollervej13B, Romlund. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Se dagsorden her.

Tilmelding til spisning kl. 18.00, senest den 10. januar.
Årets trofæ kåres af de fremmødte, en række med danske og en fra udlandet, så husk at medbringe dine trofæer.

Info og tilmelding: Ole Saabye,  2547 1336 eller osndhn@gmail.com


 

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen 2017.

I år stod menuen på stegt flæsk med persillesovs, så der var fin deltagelse med 25 spisende medlemmer.

Igen i år var det Gert P der løb med pokalen for flotteste danske buk, denne gang skudt på Bollervej 13B, så der bliver nok rift om lodderne i år.

Også prisen for flotteste udenlandske buk blev det til genvalg for skytten, da Jens Dalgaard løb med prisen igen i år.

Hanne og Per Sørensens vandrepokal gik i år til Niels Jørgen Pedersen, for sin store indsats i foreningen.


 

Generalforsamling

Mandag den 16. januar 2017 kl. 19.00
I klubhuset, Bollervej 13B.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, hent dagsorden her.
Tilmelding til spisning kl. 18, senest den 10. januar 2017.

Årets trofæ kåres af de fremmødte, en række med danske og en fra udlandet, så medbring dine trofæer.

Info og tilmelding: Ole Saabye Nielsen

 

Her kan i se stemningsbilleder fra generalforsamlingen i 2016. Per Dalgaard havde fremtryllet Pulled Pork med salat og PD chilimarmelade, efterfulgt af kaffe og Othellolagkage.

Gert Pedersens trofæ vandt i kategorien dansk trofæ, og Jens Dalgaard vandt i udenlandske.  

ROMLUND JAGTFORENING, Bollervej 13B, 8800 Viborg
Medlem af Danmarks Jægerforbund
romlundjagtforening@romlundjagtforening.dk

CVR-nr.: 33 21 64 40

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk